© Webmaster Richardt Rolsted  2388 9412

www.richardt.3390hundested.dk

3390Hundested.

Hundested ligger med sin attraktive havn på spidsen af Halsnæs. Sammen med Frederiksværk udgør de Halsnæs Kommune.Hundested sammenlagt
eller underlagt.

Stadig nej til Nordmolen

Udvikling / Afvikling

Ansvaret for udvikling

Tillykke til ALDI

Hundested gennem 50 år

Hundested rykker mod vest

Fejl i avis overskrift

Om udviklingen

Halsnæs vission 2030

Arktisk Center

Om Millionkunst

Lappeløsninger

Byen skal hænge sammen

Læs tidligereartikler
om Arktisk Venter

Udvikling af Hundested

Løftebrud eller
manglende mod.

Nej til byggeplanerne på Nordmolen

Hvad med rettidig
omtanke.

Kommunens helhedsplan

Visisoner

Hvad med fornuften?

Tankerne om et Arktisk Oplevelsescenter lever!

Den 3.11.2016

På en konference onsdag den 26. Oktober 2016 blev der fremlagt et konkret bud på hvordan et sådan oplevelsescenter kan se ud, og hvor på havnen det kan ligge.
De fotos som TV-Lorry har vis er meget spændende, men både udseende op placering skal nok give grobund for mange diskussioner, hvilket er helt naturligt når blot man holde sigtet for øje, at Hundested har brug for fortsat udvikling.

Nu skal politikerne i Halsnæs på et møde til december tage stilling til om de tror på, at et Arktisk Oplevelsescenter og museum for polarforskeren Knud Rasmussen er en god idé, derefter skal der søges fonde hvorpå der først derefter kan tages stilling til det endeligt projekt, så der er lang vej endnu før noget konkret er på bordet, men spændende bliver det.

14.02.17. Da der blev præsenteret et forslag til et ”Arktisk Oplevelsescenter”, eller hvad man nu vil vælge at kalde det, hed det sig, at byrådet på et møde i løbet af december ville træffe beslutning om hvorvidt man ville gå ind i projektet ved at stille garanti for driften. Senere forlød det at det ville ske i januar, nu skriver vi februar og stadig er der intet nyt.

I Gilleleje har man planer om at opføre et museum der skal fortælle om begivenhederne i 1943 angående de Jøder der blev sejlet til Sverige.
Det vil gavne besøgstallet i Gilleleje hele året og dermed handlen i byen, ligesom det vil gavne Nordsjælland.

Det samme gælder selvfølgelig for Hundested hvis der bliver etableret et eller andet Center der kan fortæller noget om Arktisk og Knud Rasmussen. Hundested skal nok klare sig om sommeren hvis der fortsat vil være en aktiv udvikling i by og havn, men byen har i øjeblikket ikke noget at byde gæster om vinteren.
Derfor vil det være af stor betydning, at der også bliver etableret en attraktion der tiltrækker besøgende hele året, så det kan kun gå for langsomt med at få sat gang i planerne. Kort sagt er det på tide, at konstruktive tanker denne gang vil resultere i en gennemførelse.

Hvordan går det med tankerne om et ”Arktisk Oplevelsescenter”?

Den 11. Maj.

Arktisk Center planerne sat på pause!

Det tyder ikke godt når to parter melder ud hver for sig om et projekt der vil kunne blive til stor gavn, ikke alene for Hundested, men for hele Halsnæs.


Man kunne forvente i så vigtig en sag at man kunne arbejde sammen og udtale sig i fællesskab.

Med forskellige udtalelser får man mistanke om, at nogen er gået helt galt.

Hvis projektet er på hele 3.000 m2, (ca. 2 x den grønne hal) er der ikke noget at sige til, at Hundested havn ikke vil have det liggende på den plads skitse forslaget oprindeligt viste.

Til gengæld er det nærmest en pligt, at der findes plads til projektet på det erhvervede
areal på havnen.
3.000 m2 fylder (ca. som den viste firkant) så det er klart, at den omtalte placering (i cirklen) ikke er en acceptabel løsning.

Den 12. Maj.

Hvad skal man egentlig tro?


Tirsdag udtaler Halsnæs Borgmester til TV2 at Hundested Havn har trukket sig ud af projekt Arktis Center.


Onsdag er det Havnens formand der udtaler at et projekt af den størrelse som det Arktisk Center er på, ønsker man ikke i havnen.


Torsdag kan man så læse på halsnaesavis.dk, at avisen har fået aktindsigt i et skitseprojekt som Hundested Havn har sendt til Halsnæs Kommune den 2. marts.

Planerne omfatter byggeri på Nordhavnen og indeholder en bygning på 25. meter i  7. etager, noget som byens borgere allerede tidligere har været imod.
Desuden ønsker man at bygge ca. 60 procent mere end de nuværende rammer giver mulighed for, vel at mærke uden at et Arktisk Center indgår i planerne, hvilket ellers havde givet projektets størrelse en form for legitimitet.


Man må derfor spørge, har Hundested Havn skiftet mening og forladt ideen med at gøre Hundested, ikke mindst havnen, så attraktiv at den fortsat vil være interessant for besøgende turister, men nu i stedet foretrækker et stort prestigeprojekt i havnen. Eller har det hele tiden været den skjulte dagsorden, jeg spørger bare, for så mangler vi bare, at der ikke bliver bopælspligt på lejlighederne.

Den 19. Maj.

Hvad med at komme ned fra træerne og samarbejd?

Det er sørgeligt når Halsnæs Kommune og Hundested Havn, der burde have et godt samarbejde, pludselig ikke kan finde ud af det længere.

Hundested Havn har gjort et godt og stort stykke arbejde i havnen, til gavn for både Hundested såvel som for hele Halsnæs, det giver naturligvis en vis goodwill men ikke retten til, ikke at ville samarbejde med dem der reelt har afgørelsen i sin magt.

Hvem har gavn af et stort boligbyggeri på havnen?
Ja selvfølgelig vil det give noget øget handel i byen, men i havnen vil det stort set kun være spisestederne der vil få gavn af det, og så selvfølgelig Havnen I/S. Til gengæld gavner byggeriets størrelse ikke havnen som attraktivt besøgsmål.
Et Arktisk Center vil til gengæld være til gavn for hele Hundested og ikke mindst alle i havnen, hvor det vil give mere liv, og samtidig være vil gavn for Halsnæs som helhed.
Hvad er så mere nærliggende end at indarbejde de to projekter, hvorfor skulle havnebyggeriet ikke kunne vente til konkrete plane for et Arktisk Center er udarbejdet. Til gengæld må man selvfølgelig forvente, at kommunen her og nu går seriøst ind i planerne.

Den 24. Maj

Hvem bestemmer Hundesteds fremtid.

Halsnæs kommune, ved borgmester Steen Hasselriis, går ind for et Arktisk Center i Hundested havn, og der har allerede været flere seriøse forslag til et sådant.

Hundested Havn I/S er ikke interesseret, da det ikke passer ind i deres planer for byggeri på havnen, og de er tilsyneladende uvillig til at finde en løsning, som f.eks. kunne være et mindre voluminøst boligbyggeri der gav plads til et Arktisk Center.


Men hvad siger Hundested handelsstandsforening egentlig?
Det kan ikke være helt uvæsentlig hvad foreningen mener.

Det er jo dens medlemmer der vil komme til at lide butiksdøden i selve byen, hvis der flytter yderligere handel til havnen.
Man har talt meget om, at binde by og havn mere sammen, men jo flere forretninger der åbner i havnen - og her taler vi ikke kun om kunstforretninger, gallerier og andre mindre handelsboder – jo mere bliver der tale om en opdelt by, for ikke at tale om en død handelsgade, Nørregade.

Kirsten Møller har et indlæg i Halsnæs Avis i denne uge (21) hvor hun blandt andet også spørger hvad byens erhvervsforening siger, og hun skriver, ”at selvfølgelig findes der en løsning hvor der er plads til, bl.a. Arktisk Center”.
Kirsten Møller har tidligere (2014) udarbejdet et forslag til et Arktisk Center på Nordmolen, et helt fantastisk projekt, som lige som det senest fremkomne, åbenbart ikke passer ind i Havnens nuværende planer, hvilket ikke er det samme som, at der ikke kan findes en løsning, hvis viljen er der.

Et Arktisk Center vil kunne blive en kæmpe gevinst for såvel Hundested som hele Halsnæs, så det kan ikke være rigtigt at Hundested Havnen I/S, der erhvervede Nordmolen på favorable vilkår, alene skal bestemme hvordan området, og dermed en del af byen skal se ud.
Der er selvfølgelig et ansvar at tage over for interessenterne, men havnen har også et hensyn at tage, for ikke at sætte den goodwill over styr den har i kommunen såvel som hos borgerne, derfor må havnens planer udformes så de giver byen og borgerne de bedste betingelser.  
   

Byens borgere har tidligere udtalt sig negativt om lignende byggeplaner der har været fremme, så kommunen har allerede en god baggrund til, ikke at godkende et byggeri der overskrider lokalplanen med 61%, og hvor specielt den 22 meter høje bygning er anstødsstenen, den må man forvente at de bruger, hvis havnen ikke kommer til fornuft.   

Den 3. Juni

Hundested havn først.

Ingen plads til Arktisk Center, men masser til Boliger.


Nedenstående læserbrev blev bragt i Halsnæs Avis uge. 22.

Samme sted omtales, at byrådet har sat Arktisk Center i bero, og Havnefogeden efterlyser!  dialog om anden Placering af Arktisk Center?


Jeg tror at rigtig mange, lige som jeg, syntes at Hundested Havn I/S hidtil har gjort et rigtig godt stykke arbejde for havnen i Hundested.
Jeg tror også at mange med mig syntes, at man er gået for vidt med sine boligplaner på Nordmolen.

Der har i flere år været talt om et Thulecenter, Knud Rasmussen/oplevelses-center og et Arktisk Center.
Ud over det meget ambitiøse forslag sidst i 2016, så har der også været et helt fantastisk, og også mere jordnært forslag til et Arktisk Center, fra Kirsten Møller i 2014, læs mere på: http://www.byogland-halsnaes.dk/ARKTISK  Center-beskrivelse.pdf

Havnen købte Nordmolen af kommunen til en favorabel pris, og så havde de fleste, også kommunen, sikkert regnet med at det betød, at der nu blev udarbejdet planer for området hvor der var plads til et Arktisk Center, det lå ligesom i luften.

Desværre glemte kommunen at stille krav om, at der i de kommende planer for området skulle være plads til et Arktisk Center. Derfor har vi nu balladen, hvor Borgmesteren er skuffet fordi havnen ikke mener der er plads til et Arktisk Center. Samtidig afholder havnen sig ikke fra, at komme med nogle planer for et byggeri på Nordmolen, som mildt sagt må betegnes som en provokation, for ikke at betegne det som en frækhed.

Men måske er der tale om et taktisk spil, for ved at komme med planer man ved ikke falder i god jord, hverken blandt borgerne eller i kommunen, har man skabt en forhandlingssituation hvor man, hvis man får lov at overbygge området, så kan der bliver plads til det Arktiske Center. Man kan måske endda ”overtales” til at droppe det 22 meter høje ”tårn” fra projektet.
Hermed har man så skabt plads til et rimeligt antal boliger, samtidig med at man har vist sig ”fra den gode side” så alle kan være tilfredse.

Hundested Havn I/S er en forretning og har derfor et ansvar over for interessenterne, men den er også en væsentlig del af lokalsamfundet og dermed kommunen, og begge har hidtil vist stor forståelse og velvilje over for havnen. På den baggrund er det forventeligt at havnen udviser samme forståelse, specielt fordi et Arktisk Center også vil blive til gavn for havnen som helhed, og dermed også Hundested Havnen I/S.     

Hvad Hundested erhvervsforening mener er der nok ingen tvivl om, men hvad siger medlemmerne til flere forretninger væk fra bymidten?

Det må være naturligt, at da kommunen skal plejer borgernes interesser kan den ikke giver tilladelse til en overskridelse på 61% af de gældende planer for området, så længe Havnen ikke erkender sit ansvar over for det samfund den er en del af, og derfor viser vilje til at samarbejde.

Den 17. Juli 2017

Thule, Arktisk, eller et Knud Rasmussen Oplevelses -center?

Der har lige siden motorfabrikken lukkede været flere planer af ovenstående karakter, og den seneste, et Arktisk Center, har der på flere niveauer været seriøse forslag til.
 
Til gengæld kniber det med at tage det seriøst, at få sat gang i planerne. Kommunen har solgt Nordmolen til havnen, uden så meget som et forsøg på at få tage et Arktisk Center med i betragtningen.
Hundested havn vil først tale om et Center efter, at de har brugt pladsen til boliger i havnen. Boliger der iflg. Søren Brink, er OK fordi de ikke ligger i en industrihavn som de gør de andre omtalte steder.  
Byrådspolitikerne har taget hul på valget og diskuterer om man har, eller ikke har, svigtet det man stemte i 2008. Det virker umiddelbart mere vedkommende, hvis man fortalte hvad man vil gøre ved de foreliggende og kommende opgaver. Noget der vedkommer overskriften er, at Walter Christophersen og Helge Friis, i lighed med Søren Brink, alle på forskellig vis har udtalt, at Rørvigfærgen skal forblive hvor den er.
Med mindre kommunen kan forhandle sig tilrette med Hundested havn, eller har et forslag til en anden placering betyder det, at der kun er to muligheder tilbage. Man kan meddele, at planerne må opgives fordi der ikke kan findes en placering til projektet, eller man kan begynde at tænke rationelt og konstruktivt.


I Indien går der løse køer rundt på gaderne, det eneste gavn de gør er, at æde noget af det skral der ligger og flyder i gaderne. De må godt nok ikke være der mere, men da de er hellige må man ikke slagte dem.

I Hundested findes der også hellige køer, der både kan og må slagtes.
Rørvig færgen skal være hvor den er i dag, selv om den lige så godt kan sejle fra de gamle Grenåfærge lejer. Togene skal køre til havnen, selv om de bringer mindre end en håndfuld passagerer til og fra færgerne.
Et enormt sporterræn med bygninger, der ikke arbejdes i mere, får lov at ligge og dele byen i to samtidig med, at man taler om måder, hvorpå man kan binde by og havn bedre sammen.


Hundesteds hellige køer er der ikke af religiøse grunde, nej det skyldes fastlåste tanker om, at hvad der var godt nok før, det er også godt nok nu, det må man ikke ændre ved, så hellere lade tingene gå i stå.
Det er på høje tid at få taget fat og få slagtet nogle af de hellige køer, så der kan komme gang i seriøse planer for hele Hundested og ikke blot havnen.

Flyt Rørvig færgerne til færgelejerne i industrihavnen, hvor de hører hjemme. Det vil give plads til et Center, hvad det nu end skal hede.
Lad toget stoppe på Hundested station og få frigjort ca. halvdelen af sporterrænnet i først omgang, hvilket vil betyde over 5.000 m2 hvorpå der kan blive de p-pladser som borgmesteren har udtalt, ”at der kan findes plads til andre steder en i havnen”, hvis der er brug for boliger er der også plads til det.

Det vil alt sammen koste penge, men der er foreløbig mellem 2,5 til 3 mil. kr. at spare årligt, hvis man nedlægger skinneanlæg og signaler ved de tre overkørsler. Da man i sin tid havde planer om at lukke Nørregade hed det, at der kunne spares en ½ mil. kr. hvis man nedlagde overskæringen og signalanlægget. Passer det, hvad der blev oplyst dengang, må beløbet være på mindst 750.000 kr. i dag.  

Når havnen vil bygge boliger på Nordmolen er det fordi der er penge i det, hvilket der så også må være hvis der bygges boliger på en del af sporarealet.

Knud Rasmussen er så betydende en person ikke mindst i udlandet, at det vil være helt forkert hvis der ikke blev gjort alt hvad der kan gøres for, at få opført et Center der fortæller om Arktisk og Grønland, og det skal selvfølgelig ligge i Hundested, som han havde stærke relationer til, og hvor hans museum jo også ligger.