© Webmaster Richardt Rolsted  2388 9412

www.richardt.3390hundested.dk

3390Hundested.

Hundested ligger med sin attraktive havn på spidsen af Halsnæs. Sammen med Frederiksværk udgør de Halsnæs Kommune.Hundested sammenlagt
eller underlagt.

Stadig nej til Nordmolen

Udvikling / Afvikling

Ansvaret for udvikling

Tillykke til ALDI

Hundested gennem 50 år

Hundested rykker mod vest

Fejl i avis overskrift

Om udviklingen

Halsnæs vission 2030

Arktisk Center

Om Millionkunst

Lappeløsninger

Byen skal hænge sammen

Læs tidligereartikler
om Arktisk Venter

Udvikling af Hundested

Løftebrud eller
manglende mod.

Nej til byggeplanerne på Nordmolen

Hvad med rettidig
omtanke.

Kommunens helhedsplan

Visisoner

Hvad med fornuften?

Et Arktisk Center, ja eller nej?

Selvfølgelig skal Hundested have et Arktisk Center, og med det rette projekt, den rigtige placering og de rette folk i spidsen for projektet, kan der også skaffes fondsmidler til det.

Netop placeringen kan have afgørende betydning, og selvfølgelig skal det ligge ved vandet, men hvor?

Hundested havn ønsker ikke at afgive plads på Nordmolen og skal man tage de forskellige udtalelser for gode varer, kan det heller ikke blive på det areal, som Rørvig færgen benytter i dag.

Det kan derfor være svært at se en løsning. Nord for Nordmolen har vi badestranden og syd for havnen har vi fjordkysten der begge er uegnede, og beboerne vil nok også have sig frabedt, at der kommer noget som helst til at ligge der. En placering i industrihavnen ville være en hån mod projektet, og ville betyde problemer med Investorerne.

Så er der kun ude i vandet, som havnefogeden udtrykte det, og selv om alt kan lade sig gøre, så er vi nok langt ude i fantasiens verden. Altså må vi tilbage til de mere realistiske muligheder og derfor må man lade være med, at låse sig fast i gamle fordomme og nægte at se konstruktivt på opgaven.

Hundested havn.
For godt 20 år siden havde man planer om et Thulecenter der hvor Motorfabrikken lå, det endte med et boligbyggeri, nemlig Kattegat Strandhave.

Nu arbejder man med planer for et Arktisk Center, og det kan meget vel ende med, at det også kun blive til boligbyggeri på Nordmolen, hvis ikke der tænkes kreativt.


Jeg skrev et læserbrev i Halsnæs posten, (kan læses her)og selv om jeg kritiserede havnen for kun at fokusere på deres eget havne byggeri, uden at tænke på  plads til et Arktisk Center, betyder det ikke, at jeg ikke anerkender havnens store arbejde.
Jeg er blot forundret over måden man handler på, det gælder også når havnefogeden efter at projektet er sat i bero, i avisen udtaler, ”Vi føler os rigtig dårlig behandlet..”.
Når man selv beder om øretæver, ved at man spiller ud med et projekt man på forhånd ved der er modstand imod, hvor der ikke er plads til et Arktisk Center, og så samtidig nægter at gå i dialog om placeringen af et Arktisk Center før ens egne plane er på plads, så er der ikke tale om dårlig behandling, så er det blot de øretæver man selv har bedt om.

Der står i planen ”Visison 2030”, at Halsnæs vil have en rigdom på oplevelser hele året, så det altid er sæson for gode aktiviteter.  

Et Arktiske Center vil ikke blot betyde arbejdspladser men også flere turister til byen. Det betyder mere liv hele året, og mere omtale der igen vil skabe øget omsætning for både havnen og byens handlende. Selvfølgelig vil kommende beboere på Nordmolen også betyde øget handel, men det skitserede projekt vil ødelægge miljøet i havnen. Det vil derfor betyde, at hvis der ikke kommer et Arktisk Center, vil den udvikling der er sket igennem de sidste 10. år, hurtigt gå den anden vej.    

Desværre er det jo en kendsgerning, at udviklingen i selve byen halter bagud. For at få ændret det kræves der både nytænkning og, at man er parat til at slagte et par hellige køer.


At havnens sidste forslag om opførelse af et antal beboelser på Nordmolen, nu er sat i bero, må siges at være en god ide’, så kan man få tid til at se på en samlet løsning for et kommende byggeri af boliger på Nordmolen og et Arktisk Center.

Med de hidtil mange gode tiltag, der er udført i havnen, var det noget af et antiklimaks, at man pludselig fremkom med et boligbyggeri i en udførelse der allerede har været stærkt kritiseret, da en lignende ide’ tidligere var fremme. Man har heller ikke indregne et Arktisk Center, selv ved at overbygge med 61%, og man vil bygge en bygning på 22. meter.

Et forslag fra Kirsten Møller i 2014 havde en fin balance mellem et Arktisk Center og beboelse på Nordmolen, se det her.


Hvis der skal ske noget positivt med de to projekter, er der i høj grad brug for nytænkning hvis by og havn, som det ofte omtales, skal bindes bedre sammen. De små tiltag der er sket, er kun som at sætte et plaster på et sår, det hjælper ikke på smerten.


Rørvig færgen.
I forbindelse med det forslag der var fremme om et Arktisk Center som havde form som Igloer, var Rørvig færgen tegnet ind selv om det må stå klart for enhver, at der ikke er plads til begge.
Senere har havnefogeden udtalt, at der skal være plads til færgen, Walther Christophersen har fået præciseret, at færgen skal kunne lægge til og fra nogenlunde som i dag, og Helge Friis har udtalt, at færgen skal blive hvor den er. Som om den ikke kan eksistere, hvis den ikke bliver hvor den er, hvilket den naturligvis udmærket kan.


Selvfølgelig skal Rørvig færgen være i Hundested, og var det en gammel historisk veteran færge, f.eks. en hjuldamper eller lignende, så kunne det være naturligt at den blev ved kulturhavnen. Vi taler imidlertid om en topmoderne motorfærge med et elektronisk billetsystem, som lige så godt kan sejle til og fra den gamle Grenåfærges leje i industrihavnen.

Togforbindelse til havnen.

Hvis Rørvig færgen flyttes til industri havnen, er der ikke brug for at toget kører ned til havnen. Da der heller ikke her er tale om et historisk tog, som et veteran tog hvor det kunne være af interesse, at have det kørende gennem byen til kultur havnen, er der ingen grund til at det kører længere end til Hundested station.

At kørslen til Hundested havn fortsatte efter at Grenåfærgen flyttede til det nye færgeleje i industri havnen skyldes udelukkende, at det allerede kørte dertil, det var aldrig blevet etableret kun for Rørvigfærgen.
Ligesom de passagerer der kom med Grenåfærgen til industri havnen og skulle videre med toget, eller omvendt, også kom det, så skal dem der skal til eller fra Rørvig færgen ved industri havnen, selvfølgelig også kunne komme det.

Behovet for transport vil der være rigelig økonomi til at etabler, når man kommer til at spare mellem 2,5 og 3 mil. ved at nedlægge de tre signalanlæg og skinner.
For mange år siden var der planer om at lukke Nørregade fordi man sagde, at det kostede en halv mil. Kr., at vedligeholde en overskæring med signal.
Hvis ikke det blot var et dårligt argument, må beløbet være ca. 50% større i dag, dvs. 750.000 som ganget med tre bliver 2.250.000 kr., så der kan måske også blive råd til en rute rundt i byen samtidig.


Hvis færgen af nostalgiske eller andre grunde ikke kan flyttes, måske fordi man ikke kan finde finansiering til færgens faciliteter i industri havnen, vil det stadig være en god ide’ at lade toget stoppe på Hundested station, fordi det vil give en meget mere samlet og roligere Hundested by.


Lokalbanens sporareal ved stationen.

I ”Helhedsplanen for Hundested bymidte fra oktober 2008” var der et forslag om, at lave en gangbro over rangerarealet.  
Da der ikke længere foregår rengøring eller reparation af togene i Hundested, var det måske en idé at undersøge, om ikke det var på tide at Lokalbanen afhændede en del af arealet. Det er ikke hensigtsmæssigt at have så stort et areal liggende midt i byen, kun for at opbevare gamle togvogne som sammen med ukrudt, altid har skæmmet byen.

Hvis blot arealet mellem Parallelvej og Læssevejen, der går fra boligerne på Peter Hansensvej og til omkring overskæringen på Læssevejen kunne afgives til kommunen, ville de godt 6.000 m2 kunne bruges til både p-areal og eventuelt boliger, mm.
Borgmesteren har udtalt, ”
at man kan finde et areal uden for havnen til parkering, det er ikke ualmindeligt at man andre steder skal gå et stykke til en attraktion. Det er svært at se hvor borgmesteren vil finde det areal, hvis ikke han netop tænker på jernbaneterrænet.   


Hvad bliver resultatet.

Hvis ikke et Arktisk Center kan indarbejdes i Nordmole projektet, er det svært at se anden mulighed end at placere det på Rørvigfærgens arealer, og det bør det så blive, for et Arktisk Center vil for alvor sætte Hundested på Danmarks kortet.

Hvis et Arktisk Center må opgives, kan færgen blive hvor den er, men det vil stadig være en god ide’, at toget stopper på Hundested station, netop fordi det vil give større smidighed i byen og sporarealet kan så anvendes til andre gode formål, samtidig med at der spares penge.


Hvis en del af sporarealet ved Læssevejen kan overtages af Hundested kommune, bliver der for alvor åbnet op for at binde by og havn bedre sammen.
Det vil være tilfældet fordi trafikken fra en etableret P-plads og evt. boliger, vil kunne ske ad flere veje som Jernbanegade/Sydhavnsvej, eller via P-pladserne for hhv. Meny og Fakta, til enten Nordre Beddingsvej eller Havnegade og til havnen. (Se nedenstående kort).


Man behøver ikke at etablere en gangbro som foreslået i Helhedsplanen fra 2008, hele det østlige villakvarter, hvilket bl.a. vil sige beboerne på Parallelvej og sidevejene Tjørnevej, Ahornvej, Poppelvej, Lodsensvej, Gyvelvej og Grønnegade, vil alle få kortere vej til selve byen og til havnen.

Sidst, men uden betydning, kan det være, at nogen vil kalde mig fantast, skør eller lignende, men det er som regel på baggrund af anderledes (skøre) tanker, at nye opstår.
Fører blot én af mine ideer til ét brugbart resultat, direkte eller indirekte, så må man kalde mig hvad man vil.


Har man kommentarer eller andre ideer man vil delagtiggøre mig i, er man velkommen til at sende mig en mail på post@hundested.info eller ringe på 2388 9412.

Der er brug for udvikling af hele Hundested, ikke blot af havnen.
Nedenstående er en opfølgning på et læserbrev jeg har haft i Halsnæs Avis.


<< Nyt Pakerings og bolig areal.

Jeg har på nedenstående kort anskueliggjort hvordan jeg mener,

at en inddragelse af noget af Lokalbanens sporareal vil kunne udnyttes til gavn for hele byen.

Den orange linie er sporet til havnen i dag, de røde viser forbindelser fra p-arealet til byen, og derfra til havnen, de stiplede er adgange fra Parallelvej.

Nyt parkerings og bolig -areal.
<=== Ca. 6.000m2